5. Január 2011

Materská škola pri CŠPP – Sídlisko 1. mája 68 – Vranov nad Topľou

Názov Materská škola pri CŠPP
Typ školy ŠMŠ pri špec.výchovn.zariadení
Postihnutie vývinové poruchy správania
VÚC Prešovský
Okres Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
Adresa Sídlisko 1. mája 68
PSČ 09341
Telefón 057/4421004
5. Január 2011

Materská škola – Babie 37 – Babie

Názov Materská škola
Typ školy MŠ celodenná starostlivosť
VÚC Prešovský
Okres Vranov nad Topľou
Mesto Babie
Adresa Babie 37
PSČ 09431
Telefón 057/4492330
5. Január 2011

Materská škola – Banské 284 – Banské

Názov Materská škola
Typ školy MŠ celodenná starostlivosť
VÚC Prešovský
Okres Vranov nad Topľou
Mesto Banské
Adresa Banské 284
PSČ 09412
Telefón 057/4490568